Pár referencíí z realizácií za morom.

  • Typ projektu: Interiéry
  • Metóda výstavby: Individuálna práca s drevom
  • Zákazník: Súkromný investor
  • Rok realizácie: 2005 - 2010