Obrázky našich interiérov z rôznych miest na Slovensku.

  • Typ projektu: Interiéry
  • Metóda výstavby: Individuálna práca s drevom
  • Zákazník: Súkromný investor
  • Rok realizácie: 2010 - 2015